• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Stort begyndelsesbogstav i overskrifter

Spørgsmål

Brug af store bogstaver i overskrifter.

Svar

Her ses de overordnede regler for stort og lille begyndelsesbogstav.http://sproget.dk/hin/store_og_smaa_bogstaver

Jeg har desuden læst i "Håndbog i nudansk" fra Politikens forlag fra 2005. Her står der på side 579 vedr. overskrifter: "Første ord i overskrifter skrives med stort".

Retskrivningsreglerne vedr. store og små bogstaver findes her: http://sproget.dk/raad-og-regler/retskrivningsregler_mv/retskrivningsregler/a7-11-14

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive