Tidligere svar

EU og miljøplaner

Spørgsmål

Vi sidder med en gymnasieopgave om EU. Vi har om emnet "Miljø", og skal bruge et konkret eksempel på en gennemført miljøplan. Hvor har EU gjort en forskel med deres miljøplan?

Svar

Jeg tror at et godt sted at starte jeres opgave er i pjecen "Kvalitet i miljøet - EU's bidrag" som er udgivet af Europa-kommissionen. Her finder I en kort og klar gennemgang af EU's miljøpolitikker. Jeg tror I kan bruge pjecen til at få overblik over handlingsplanerne, og så kan I jo gå videre med jeres søgning på de enkelte enkelte handlingsplaner. Her kan I f.eks. finde debat i avisartikler. I kan finde henvisninger til artkler på nettet på dette link:
www.bibliotek.dk

Til sidst vil jeg give jer en række links til EU-sider om miljø:

Europa-serveren SCADPlus: Miljø http://europa.eu/scadplus/leg/da/s15000.htm

*Folketingets EU-Oplysning: Miljøpolitik
http://www.euo.dk/links/politikker/miljoe/

*Europa-serveren: Generaldirektoratet for Miljø Europa
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_da.htm

*Europa-serveren: Miljø
http://europa.eu/pol/env/index_da.htm

*Det Europæiske Miljøagentur: Information til forbedring af Europas Miljø
http://local.da.eea.europa.eu/

*Miljøministeriet: EU og internationalt
http://www.mim.dk/eu/

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive