• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Dræbersneglen

Spørgsmål

Hvorfor bliver den brune snegl kaldt dræbersneglen ? Er den farlig for mennesker ?

Svar

Tilnavnet dræbersneglen har den sikkert fået dels på grund af sin store appetit på havens planter, og dels fordi den spiser døde artsfæller.
Du kan læse mere om den på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside:

www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/invasivearter/Dyrearter/Iberisk

og på hjemmesiden:

http://www.lemviginfo.dk/genbrug/killersnail/killersnail.htm

Sit dramatiske navn – dræbersneglen – har den sandsynligvis fået på grund af dens aggressive adfærd, hvor den æder alle planter på sin vej – selv blade på træerne kan den fortære. Ligger der en halvdød snegl på vejen, kan den også finde på at spise den. Dens livret er dog stærkt duftende planter som løg, krydderurter, tagetes mv.
På Fredericia kommunes hjemmeside:

http://www.fredericiakommune.dk/FredericiaKommune/Menu/borgerservice/miljoogtrafik/draebersnegle

Børn og dræbersnegl
Én ting er at dræbersneglen kan rasere en hel have, men den kan også være sundhedsfarlig, hvis børn kommer i direkte berøring med den slimede karl. Dræbersneglen æder alt og går rundt i alt – ådsler og ekskrementer, der kan inficere sneglen med e.coli bakterier og salmonella.
Men vi må mane til stor ro og besindighed. Ingen af de læger eller sygehuse, som Fredericia Kommunes Kommunikationsafdeling har været i kontakt med, har haft patienter pga. forgiftning fra en dræbersnegl. ”Giftlinjen”, der er en 24 timers døgnåbent servicecenter på Bispebjerg Hospital har indtil dato kun haft 6 forespørgsler vedr. børn & dræbersnegle. Så også når det gælder børn, er forebyggelse - ved at introducere/lære børn en fornuftig omgang med naturens dyr og planter – den bedste løsning sammen med en altid god hygiejne.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive