• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Havdybder i Danmark

Spørgsmål

Hvor er de største havdybder i Danmark og hvor dybt er der max i Storebælt?

Svar

Farvandene omkring Danmark er kortlagt i 65 søkort, og vanddybden angives på disse kort.
Index over de danske søkort finder du her:
http://www.danskehavnelods.dk/indexkort/danskesoekort.html

og søkort nr. 103 Bælthavet vil angive vanddybderne i fx Storebælt..

Artiklen om Storebælt i Den store danske encyklopædi - http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Indre_danske_farvande/Store...
skriver også noget om vanddybde i Storebælt - og så vidt jeg lige så ved en hurtig skimning af artiklen så er der ttale om en maxdybde på 71 m..

Jeg vil henvise dig til websitet danskebjerge.dk -
http://www.danskebjerge.dk/
Specielt dette tema:
http://www.danskebjerge.dk/temaer.htm

Her kan du i sektionen "Havene omkring os" læse meget mere om de meget svingende havdybder i farvandene omkring Danmark, især i de 3 temaartikler "Danmarks største bjerge ligger på havets bund" - se her:
http://www.danskebjerge.dk/artikler-havetsbjerge1.htm
http://www.danskebjerge.dk/artikler-havetsbjerge2.htm
http://www.danskebjerge.dk/artikler-havetsbjerge3.htm

I nr. 2 af disse 3 artikler ser du en faktaboks med disse oplysninger:
Største dybde på dansk territorium:
480 m (i Skagerrak, nord for Hirtshals)
Største dybde i indre dansk farvand:
81 m (ved Fænø i Lillebælt)
Største sødybde:
38 m (Furesø på Sjælland)
Højdeforskel inden for dansk territorium:
651 m (Skagerrak -480 m og Møllehøj +171 m)

Og i nr. 3 af artiklerne ser du et kort,, hvor der med et anker er angivet de største dybder i havene omkring Danmark

21-11-2016

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive