• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Kattelopper

Spørgsmål

Hvordan parrer kattelopper sig?

Svar

Vi har desværre ikke kunnet finde noget specifikt om, hvordan katteloppen parrer sig, men en god beskrivelse af loppers generelle parringsadfærd kan læses i tidsskriftet Natur og Museum, vol.17, nr. 4, 1976, heri s. 2-22: Lopper af Thorkil E. Hallas. Parringsadfærden beskrives på side 11 - og herfra citeres:

"....Kurmageriet indledes ved, at hannen rejser sine antenner og bevæger dem i sitrende ryk. Dernæst stiller han sig hoved til hoved foran hunnen. Pludselig dasker han hende voldsomt i hovedet med sine antenner. Hun drejer sig om og spadserer væk fra ham. Han løber efter hende og ind under hende bagfra. Derpå løfter han hende op, så hun ligger med bagkroppens forreste del hvilende i den grube, som hannen har i baghovedet. Nu skal kønsorganernes mange dele sammenkobles. Der går nogen tid, før de to lopper ved fælles hjælp finder ud af denne komplicerede proces. Sammenkobling og sædoverførsel tager mellem to og otte timer. Ved parringen flyttes en portion spermatozoer over i hunnens sædgemme, hvorfra de er til disposition, hver gang et modent æg passerer forbi. Hunlopper kan muligvis parre sig flere gange, men det skulle ikke være nødvendigt..."

En endnu grundigere beskrivelse af lopper kan læses i bind 60 i "Danmarks Fauna", 1954: "Lopper" af F. G. A. M. Smit, 124 s.

Kilder:

Natur og Museum, vol. 17, nr. 4, 1976, s. 2-22: Hallas, T.E.: Lopper

Danmarks Fauna, bd. 60, 1954: Smit, F. G. A. M.: Lopper

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive