• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Solens rotationshastighed

Spørgsmål

Hvad er Solens rotationshastighed ved ækvator. Altså med hvor mange km. i timen snurrer den rundt om sig selv

Svar

Hastigheden i km. kan jeg ikke finde - men den kan du måske selv regne ud, når du har disse oplysninger:

De ydre lag af Solen udviser differentiel rotation, som her betyder, at overfladen ved ækvator roterer med en periode på 25,4 døgn, mens overfladen ved polerne bruger hele 36 døgn. Denne underlige opførsel skyldes det faktum, at Solen ikke er et fast legeme som Jorden. Lignende effekter er påvist i de store gasplaneter. Den differentielle rotation strækker sig dybt ned i Solens indre, men kernen roterer som et stift legeme.
Kilde: ://bogwebs.systime.dk/cd/orbit/deniplaneter/nineplanets/sol.html

Og på denne særdeles gode og anvendelige side, som bestemt er et besøg værd:
http://astrogym.ifa.au.dk/
har jeg fundet dette:

Ja, Solen roterer om sig selv med en periode på ca. 25,38 dage (i forhold til stjernerne). Da Solen er en gas-kugle er dens rotation ikke den samme alle steder i Solen. Således roterer Solens ækvator lidt hurtigere end polerne. Da Jorden kredser om Solen vil rotationen, set fra Jorden, være lidt langsommere end 25,38 dage. Det skyldes at Solen skal dreje sig lidt længere for at korrigere for det stykke Jorden har flyttet sig i sin bane - mens Solen drejer. Derfor vil den tilsyneladende rotation af Solen være ca. 27 d 6 t 35 min set fra Jorden (ved ækvator 26 d 18 t og ved polerne 32 d 11 t). Solens rotation kan tydeligt ses i kikkert (du må IKKE rette din almindelige kikkert mod Solen, da du kan blive blind af det kraftige lys), idet der på Solens overflade findes Solpletter som følger med rundt, når Solen drejer. Solens rotationsakse hælder i øvrigt 7,25 grader i forhold til Jordens bane.
http://astrogym.ifa.au.dk/brevsvar/1999/0704.html

www.bng.dk - bibliotekernes netguide - kan du finde flere gode links om astronomi.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive