• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Fluers øjne

Spørgsmål

Hvor mange øjne har en flue?

Svar

Fra Skov- og Naturstyrelsens brevkasse har jeg hentet dette svar, som forhåbentlig er ok:

Fluen har såkaldte facetøjne - d.v.s. sammensatte øjne, der består af mange små enkeltøjne (også kaldet ommatidier). De mange små, selvstændige synsenheder danner insektets totale synsbillede. Det billede fluen ser er noget anderledes fra vores. Bl.a. opfattes farver anderledes. Man ved fra studier af bier (der har samme type øjne som fluer) at blomster der for os synes gule kan opfattes som to forskellige farver for bien, hvilket skyldes at bien kan se længere ud i det ultaviolette spektrum end vi kan.

Udover de store sammensatte facetøjne kan man ved nærmere eftersyn også se de mindre pandeøjne eller punktøjne som insektet har i "panden". Disse punktøjne bruges så vidt vides til at hjælpe insektet til at registrere lysændringer.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive