• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hvor mange kreditkort er udstedt i Danmark fra henholdsvis VISA og MasterCard?

Spørgsmål

Hvor mange kreditkort er udstedt i Danmark fra henholdsvis VISA og MasterCard?

Svar

Antallet af VisaDankort fås via nets og Danmarks Statistik.
Antallet af Visa-kort i øvrigt og kort fra MasterCard er straks lidt mere besværligt, da hverken VISA eller MasterCard direkte oplyser disse tal.
Men for Danmarks vedkommende kan der indirekte hentes tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Nationalbanken.

nets:
Dankorttal
http://www.nets.eu/dk-da/Om/om-virksomheden/nets-i-tal/dankorttal/Pages/default.aspx?tab=1#tab1

Danmarks Statistik:
Antal udstedte Dankort
http://www.statistikbanken.dk/MPK60

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
Betalingskort i Danmark
https://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2012/~/media/C92342E34C27483C8EB2A2D49A2D...

Nationalbanken:
Antal udstedte betalingskort i Danmark
http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/betalingsraad/Documents/2014H2%20Statistik%20for%20...

22-07-2015

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive