• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Betaling med dankort i foreninger

Spørgsmål

Hej, jeg vil gerne spørger om en klub / forening, kan tvinge medlemmer, at man skal betale med dankort og ikke andre muligheder
Hej lars.

Svar

Et enkelt spørgsmål, der både kræver flere oplysninger og sandsynligt også større juridisk viden end Biblioteksvagten kan klare.
Familieadvokaten gør på siden her rede for de foreningsretlige grundprincipper http://www.familieadvokaten.dk/Emner/950.html
Se f.eks under overskriften "vedtægterne bestemmer" eller retsregler"
Jeg spørger så: Er der f.eks. indsat noget i foreningens vedtægter om betalingsform, som du ved indmeldelse blev gjort bekendt med som medlem.

I loven "lov om betalingstjenester" $56 står der :
"Ifølge betalingstjenestelovens § 56 er en betalingsmodtager forpligtet til at modtage kontant betaling, hvis betalingsmodtageren modtager betalingsinstrumenter, der er omfattet af betalingstjenesteloven. Dette gælder dog ikke for netbutikker, som tilbyder sine kunder at købe ved fjernsalg, eller når der er tale om betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, fx butikker, som kun har automatsalg."
Det tolker Forbrugerombudsmanden således : "Fysiske" forretninger kan ikke nægte at tage imod kontant betaling.

Den lovs overholdelse overvåges af Forbrugerombudsmanden: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Sager-og-praksis/Lov-om-betalingstjenester/Sager-efter-lov-om-be....

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen lægger afgørelser om Forbrugerforhold ud på deres hjemmeside. Der kommer rigtig mange afgørelser, når jeg søger på ordene kontant betaling eller Fysisk handel. Det har vi desværre ikke kapacitet til at gennemgå i Biblioteksvagten.
Du kan også kontakte deres hotline og få råd og få råd og vejledning ef deres jurister http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Raad-og-vejledning
Jeg vil foreslå, at du kontakter dem for at få afklaret, om reglerne for forretninger også gælder for foreninger.

22-01-2014

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive