Tidligere svar

"Håndbog i nudansk"

Spørgsmål

Jeg sidder og kigger på forsk. priser på bogen "håndbog i nudansk" og det er priser fra 150-ca. 400 alt efter hvilken udgave de er. Den dyreste er selvfølgelig den sidste udgave, men der er til gengæld også flere sider. Mit spørgsmål er: hvor meget forskel er der på de forsk. udgaver? Jeg bruger den i forhold til min uddannelse (som lærer) og sikkert også derefter, hvor stor en forskel vil det gøre hvis jeg købe den ældste udgave? Hvad står der i den nye som de andre ikke har med??

Svar

Forskellen er stor, og jeg sidder med 3. udgave på 539 s. overfor 5. udgave på 696 s.
Den nye indeholder ca 140 alfabetisk ordnede artikler om sproglige og kommunikationsmæssige problemer, mens den gamle har ca 130 art. Mange af emnerne er enslydende; men artiklerne er ajourført og med nye litteraturhenvisninger o.s.v.
F.x. artiklen: "ordbøger" er på 9 s. i 3. udg og på 15 s. i 5.udg., så der er lavet en del om. I flere artikler kan der også være forældede oplysninger som i 3. udgaven om f.x. litteraturhenvisninger.

Så i undervisningssammenhæng bør du bruge den nyeste udgave.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive