Tidligere svar

Vielse

Spørgsmål

Er det muligt for almidelige mennesker at få en lejlighedsvis tilladelse til at vie folk?

Svar

Svaret er nej:
Du kan læse om reglerne for indgåelse af ægsteskab her:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2007/0003829.htm

og
i denne cirkulæreskrivelse
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/C2005/0982710.htm
står

Borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller den, som borgmesteren bemyndiger hertil. Borgmesteren kan kun bemyndige ansatte i kommunens administration eller medlemmer af kommunalbestyrelsen. Læs mere om dette i cirkulæreskrivelse nr. 9827 af 28. juni 2005 om nye regler om vielse (bemyndigelse til at foretage borgerlige vielser, § 11 b-erklæringer, dokumentation for navn m.v.)
læs mere her

http://borger.dk/forside/familie-og-boern/parforhold/vielse-og-velsignelse/info
og her
http://www.km.dk/vielseandretrossamf.html

Herudover har jeg ringet til vielseskontoret i min kommune Aalborg der ligeledes bekræfter at borgmesteren kun kan bemyndige ansatte i kommunens administration samt medlemmer af kommunalbestyrelsen til at foretage vielse. Denne kan kun ske indenfor kommunegrænsen.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive