• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Komparativ nordisk voldtægtanalyse

Spørgsmål

Jeg er ved at skrive en artikel til en italiensk avis angående voldtægter i Norden (statistikker og strafudmåling etc), men jeg finder ikke nogle analyser, der sammenligner de nordiske lande angående voldtægter. Kan I hjælpe at finde dokumenter, rapporter eller avisartikler?

Svar

På Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk kan man gå ind i Statistikbanken (gratis? - i hvert tilfælde fra bibliotekernes pc'er). I søjlen til venstre kan man vælge emnerne "Sociale forhold, sundhed og retsvæsen". Nu kommer en lang række mapper frem. Man kan vælge mappen "Retsvæsen". Herefter vælger man "STRAF2: Anmeldte forbrydelser efter område (amt) og overtrædelsesart". Her kan man vælge område, overtrædelsens art og tidsintervallet. Når man har valgt, klikker man på "vis tabel", og tabellen genereres i et nyt vindue.
F.eks fik jeg anmeldte voldtægter i hvert af de fire kvartaler i 2005:
Voldtægt mv.
Hele landet 105 116 140 105
Man kan selv danne sin egen tabel, som man ønsker det. Man kan også få den præsenteret i forskellige diagrammer.
For andre nordiske statistikker, går du tilbage til forsiden hos Danmarks Statistik. I søjlen til venstre under "Vejviser" klikker du på "Se flere..". Nu kan du vælge "Links til andre statistikker" og herfra vælge de nationale statistikbureauer, du ønsker at undersøge.

Litteratur om emnet:

Responsible selves : women in the Nordic legal culture / edited by Kevät Nousiainen ... [et al.]. - Aldershot : Ashgate, 2001. - x, 373 p., 22cm
ISBN: 075462160x

Lundström, Agneta
Bryt tystnaden : om sexualiserat våld mot kvinnor och flickor / Agneta Lundström, Gunilla Nordenfors ; illustrationer Gunilla Nordenfors. - Stockholm : Utbildningsförlaget Brevskolan, 1990. - 182 sider : ill.
ISBN: 91-574-2612-0

Seksualisert vold : en oversiskt over skandinavisk litteratur. - Oslo : Senter for Kvinneforskning, 1994. - 28 bl.. - (Arbeidsnotat / NAVF's sekretariat for kvinneforskning ; 4/94)

- dette er en oversigt over litteratur om området.

Kvinners skyld : en nordisk antologi i kriminologi / Cecilie Høigård og Annika Snare (red.). - Oslo : Pax, 1983. - 288 sider, 20 cm. - (En Pax-bok ; 796)
ISBN: 82-530-1259-4

- heri et afsnit om voldtægtsforskning i de nordiske lande.

Links til emnet: På denne side findes et par rapporter, der måske er interessante; men de behandler kun danske forhold.
http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=dept&objno=61888

http://www.offerraadgivning.dk/

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive