• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Løsgængeri i Danmark?

Spørgsmål

Er løsgængeri stadig ulovligt i Danmark? Jeg søgte i retsinfo.dk og fandt dette i LBK nr 608 af 06/09/1986: "§ 2. Fra samme tidspunkt ophæves lov af 3. marts 1860 om straffen for løsgængeri og betleri" - men jeg er i tvivl om hvorvidt dette gør løsgængeri og betleri lovligt under alle omstændigheder, eller om der blot er ændret på straffen.

Svar

Ifølge Den danske ordbog udkommet 2004 på Gyldendal er løsgængeri strafbart i Danmark.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive