Tidligere svar

Religionen i Albanien

Spørgsmål

om religigonen i albanien

Svar

Tak for din henvendelse til biblioteksvagten. Religion i Albanien er et vidt begreb, derfor har jeg forsøgt at finde noget overordnet til dig:

I en artikel om Albanien i leksikon.org kan du læse følgende om religion i Albanien:

Religion: Religionsudøvelse blev atter tilladt i 1989 efter at være blevet forbudt i 1967. Oplysninger fra før 67 pegede på islam som den vigtigste religion (70%), ortodokse albanere (20%) og katolikker (10%).
(Kilde: http://www.leksikon.org/art.php?n=2871)

Ole Stig Andersen har en lille artikel om albansk sprog på nettet. heri skriver han om religion:
Albanerne befinder sig i skæringspunktet mellem flere religioner. De blev kristne pga den romerske arv, og fulgte delingen mellem Vestrom (romersk-katolsk) og Østrom (græsk-ortodoks). 500 års tyrkisk herredømme har også gjort mange til muslimer. Albanere tjente i stort tal i sultanens elitestyrker, janitsharerne, hvor en særlig gren af Islam, bektashierne, var dominerende. Albanerne bragte bektashi-islam med tilbage til Albanien, som blev det land af alle hvor denne variant stod stærkest. I perioden mellem de to verdenskrige var bektashiledere blandt landets ledere.
Langt hovedparten af albanerne fra Jugoslavien er muslimer, i Albanien er en del af dem katolikker og græsk-ortodokse. Det er dog svært at vide hvor mange, for i de sidste 50 år har traditionelle religioner været totalforbudt i Albanien, kommunismens fremskridtstro var eneste tilladte livsanskuelse.
De religiøse skillelinjer har dog ikke som i resten af Balkan splittet det albanske folk op. National-kulturel identitet er altid kommet i første række, før religiøse skel.
(Kilde: http://www.olestig.dk/sprog/albansk.html)

Religionsforskellene skaber altså ikke de samme problemer i Albanien som i nabolandene.

Kultursociologen Bjørn Andersen har en artikel om Albaniens historie på nettet: http://miqesia.dk/erfaring/albaniens_historie.htm. Her skal du finde kapitlet "Mother Teresa og de religiøse forhold i Albanien".

Bjørn Andersen har også skrevet en bog om Albanien: To skridt frem. Albanien i en brydningstid. I denne bog er er også et kapitel om den religiøse tolerance i Albanien. PÅ denne side http://bjoerna.net/to-skridt-frem/#Tilfredsheden finder du også et link, hvorfra du kan downloade bogen gratis som pdf til eget brug.

Hvis du også kan bruge nogt materiale på engelsk, kan du starte i Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Albania her linkes der videre til de enkelte religioner.

En rapport (på engelsk) om religionsfrihed i Albanien kan du finde her: http://atheism.about.com/library/irf/irf03/blirf_albania.htm

Artiklen "Religion and Society in Present-Day Albania" af Antonia Young (http://www.ciaonet.org/wps/yoa01/) belyser også den historiske udvikling inden for religion i Albanien.

I denne artikel: Albania / Raymond Zickel and Walter R. Iwaskiw, editors. Albania: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1994 finder du også et par kapitler om religionen:
Religion befor 1944: http://countrystudies.us/albania/55.htm
Hoxha's Antireligious Campaign: http://countrystudies.us/albania/56.htm
The Revival of Religion: http://countrystudies.us/albania/57.htm

I november 2003 blev der holdt en konference om relgiøs tolerence i Tirana. Om indholdet kan du læse her: http://bjoerna.net/albania/religious-tolerance-summaries.htm (på engelsk)

Jeg håber, du kan bruge ovenstående til en start. Hvis du vil fordybe dig noget mere detajleret og få brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til biblioteksvagten med et nyt spørgsmål.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive