Tidligere svar

Hvilket år blev knald fyrværkeri forbudt i danmark?

Spørgsmål

hvilket år blev knald fyrværkeri forbudt i danmark?

Svar

Det blev det i 1966 vedtaget ved lov: Lov nr. 18 af 28. januar 1966 om fyrværkeri

Her kan du i Folketingstidende læse alt vedrørende loven, som den blev fremsat dengang:https://www.folketingstidende.dk/samling/19651/lovforslag/L107/index.htm

Her kan du læse den gældende lov om fyrværkeri som gælder i dag 3.1.2022: :https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/2

Her er en artikel fra Berlingske om fyrværkeriloven i 1999 :https://www.berlingske.dk/business/fyrvaerkeri-baade-fest-og-forretning

Her kan du læse om forslag til ændringerne vedrørende knaldfyrværkeri i den nuværende fyrværkerilov

https://www.retsinformation.dk/documents?t=knaldfyrv%C3%A6rkeri

 

03-01-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive