Tidligere svar

Priser på tandlægeydelser

Spørgsmål

Jeg har fået oplyst, at tandlæger fra en bestemt dato har skullet offentliggøre, dvs. skilte med deres priser.

Hvornår er det sket?

Svar

Du kan finde den præcise bestemmelse her i $5 http://www.tandlaegeforeningen.dk/Patienter/Love_regler/~/media/Tandlaegeforeningen/patienter/overen...

Af denne nyhedsartikel fremgår det at denne paragraf blev indført tilbage i 2003. http://www.tandogmund.dk/nyhed/ny-tandl%C3%A6geoverenskomst

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
HelleHjørring Bibliotekerne
Lene Gentofte Bibliotekerne
MetteVordingborg Bibliotekerne
SimonSyddansk Universitetsbibliotek