• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Dialekt forskel

Spørgsmål

Er der dialektforskel på hvor hovedtrykket i andet led af New Orleans ('Orleans el. Or'leans) ligger?

Svar

Oxford Dictionary (den engelske sprogbibel) nævner begge udtaleformer for New Orleans: /ˈɔːliːnz, ɔːˈliːnz/. De er altså begge acceptable.

Men hvis man slår op på Orleans alene er der forskel. Vælger man den britisk-engelske del af ordbogen, får man kun udtalen med tryk på anden stavelse ɔːˈliːnz/ (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Orleans), mens den amerikansk-engelske har begge udtaler plus en meget fransk-klingende /ˈôrlē(ə)nz, ôrˈlē(ə)nz, ôrlāˈäN/ (http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/Orleans).

Man kan nok tillade sig at uddrage heraf, at udtalerne i dag bruges lidt i flæng, men at den med tryk på anden stavelse - som ligger tættere på oprindelsen, den franske by Orleans - er britisk-engelsk. Man kan forestille sig, at amerikanerne, der er kommet på lang afstand af det franske, har tillagt sig en udtale, som falder mere i trit med de gængse udtaleregler i deres sprog, hvor trykket jo normalt ligger på første stavelse.

10-01-2014

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive