• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

SRP: Social arv

Spørgsmål

Hej Biblioteksvagten.dk
Jeg skal snart skrive srp i dansk A og samfundsfag A. Mit område er social arv, hvor jeg blandt andet skal analysere romanen Nordkraft af Jakob Ejersbo. Jeg skal blandt andet komme ind på de to sociologer Pierre Bordieu og Anthony Giddens.  Eller har I bud på noget materiale, som jeg kan bruge til at diskutere, om den sociale arv kan brydes eller mindskes? Derudover har jeg ledt og ledt efter statistikker, der viser noget om hvis forældre er misbrugere, bliver børnene så også misbrugere. Det eneste jeg kan finde frem til er statistikker om forældrenes uddannelse og børnenes.

Svar

For at bruge infomedia skal du sidde på biblioteket eller din undervisningsinst.
Infomedia giver desværre ikke adgang hjemmefra til private. Når du er på biblioteket vil det nemmeste være at få bibliotekaren til at hjælpe dig med at søge anmeldelserne frem. Personlig tror jeg ikke man behøver at have boet i Ålborg for at kunne vurdere om beskrivelserne er realistiske, jeg husker bogen fik ros for sin krasse realisme i det mijlø den beskrev.
Desværre er den nationale biblioteksserver under opdatering netop i dag, hvilket gør søgninger i den næsten umulige. Skal det gå stærkt for du nok mest ud af at gå på dit lokale bibliotek i morgen
Her er nogle titler du kan se på

30.1664 Social opdrift - social arv. 2004
Debatbog om anvendelsen af social arv som et fagligt begreb, og en argumentation for at fokuseringen på den sociale arv ikke må overskygge at langt de fleste børn, der opvokser i en socialt belastet familie, bliver velfungerende voksne.

30.1664 Social arv - social ulighed. 2012
Indhold: Niels Ploug: Forskning i social arv ; Teorier om betydningen af social baggrund og chanceulighed. Else Christensen: Små børn med et svært liv. Bente Jensen: Kan daginstitutioner gøre en forskel? : erfaringer fra empirisk forskning og perspektiver for fremtiden. Anne Maj Nielsen: Skolen og den sociale arv. Unge uden uddannelse / af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen. Social arv og sundhed / af Niels Kr. Rasmussen, Anette Johansen og Mette Madsen. Social arv og mønsterbrydere : hvem er de, og hvilke opvækstfaktorer gør en forskel? / af Mads Meier Jæger & Anders Holm

Læs også analysen på http://www.litteratursiden.dk/analyser/ejersbo-jakob-nordkraft
Hvor der nederst står mange henvisninger til artikler og anmeldelser i tss. - det er måske snarere dem du skal se på end avisanm.

Desuden kan du hente denne udgivelse fra Danmarks Statistik
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14487/uds.pdf

Se også på alle disse analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - http://ae.dk/ulighed/social-arv

25-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive