• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

transport med heste

Spørgsmål

I tidligere århundereder, da heste var det hyppigste transportmiddel, fandtes der en ordning, hvorefter man med visse mellemrum over længere afstande kunne "skifte heste."
Spørgsmål:
Hvordan fungerede en sådan ordning? Det kunne ikke forventes, at hestenes ejere vendte tilbage til skiftestedet. At aflevere en kæk ganger og modtage et gnavent øg kunne vel næppe svare sig.
Hvor kan man læse om dette fænomen?
Med venlig hilsen
N.G.

Svar

I den store flotte bog "Heste i Danmark" er der et afsnit, som handler om hesten som transportmiddel og her beskrives, hvordan det var organiseret. Jeg gengiver i store træk, men da det er et stort kapitel, kan jeg anbefale dig at få fat i bogen selv.
Man rejste sjældent med sine egne heste og vogne, det tog for lang tid, så det var sådan organiseret, at det var de enkelte købstæders pligt at sørge for transport til næste by. Det betalte man for og heri indgik også overnatning og bespisning på gæstgiverier eller kroer, som lå som perler på en snor efter et fastlagt system. PÅ Christian d. 2 tid var der feks. 2 mil mellem dem.
Da enevælden blev indført blev behovet for transport mellem landsdelene vigtigere, så der blev købstæderne forpligtede til at oprette vognmandslav. Det gjorde transporten mere organiseret og det blev lavets opgave af fordele opgaverne mellem medlemmerne, så ingen blev snydt. Hvis der var langt til næste købstad, skiftede man heste hos bønder, som var villige til at leje deres heste ud. Ofte var det byens købmænd, som ejede heste og vogne - de havde så vognmænd ansat til at køre - og de heste som blev brugt til transporten, græssede på fælles arealer i byen.
Så hestene har kørt fra den ene by til den anden, hvilet og er så kørt tilbage med deres egen kusk. Og den rejsende har kunnet sætte sig op i en ny vogn, men en ny kusk og friske heste.
Når det var organiseret på denne måde, har man jo også kunnet sikre, at hestene havde et vist ens niveau.
Transporten af de kongelige er en anden historie, for de rejste med meget store følger og de rejste tit. Det var et kæmpepuslespil at koordinere transporten af de ofte flere hundrede mennesker med skift af heste og overnatninger. Her tvangsudskrev man feks. bønders heste, og de skulle have et vist niveau. Ikke noget med gamle svajryggede øg!
Jeg har fundet noget om de danske kroers historie: http://www.middelalderinfo.dk/kongeligekroer.php

17-03-2014

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive