• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

2 spørgsmål: elevers indstilling til læring + homoseksualitet

Spørgsmål

Jeg mangler litteratur til to opgaver -artikler, bøger mm. Den første opgave omhandler elevers indstilling til læring -herunder nøglebegreber som respekt, dannelse, disciplin, social arv mm.

Den anden opgave er den sværeste at finde litteratur til -vil skrive om homoseksualitet i biblen -og homoseksualitet belyst fra andre vinkler -er det muligt at finde noget brugbart inden for det område?

Svar

Jeg synes at det første spørgsmål er det sværeste at give konkrete vejledninger til, især fordi der findes rigtig meget litteratur om læring.

Jeg kan forestille mig at du både kan have brug for noget teoretisk litteratur, men måske også nogle undersøgelser der er lavet om emnet.

I bibliotek.dk kan du i emnefeltet benytte søgeordet læring og kombinere med nogen af dine andre emneord.

Jeg søgte på læring (emnefeltet) og elev? (Fritekstfeltet) og fik henvisning til en del poster. Disse to kunne måske være interessante:

Nordahl, Thomas
Eleven som aktør : fokus på elevens læring og handlinger i skolen
Emne: pædagogik ; læring ; undervisning ; lærer-elev forholdet ; lærerrollen ; læreprocesser ; folkeskolen
Indhold: Del I: Forståelse og indsigt (Eleven som aktør ; Skolens kontekst og elevens erfaringer og handlinger ; Identitet og dannelse) ; Del 2: Mødet med eleverne (Klasseledelse og relationen mellem elev og lærer ; Eleven og undervisningen ; Social udvikling og de jævnaldrendes betydning)
1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzel, 2004

Eller:

Imsen, Gunn
Elevens verden : indføring i pædagogisk psykologi
Emne: pædagogik ; pædagogisk teori ; pædagogisk psykologi ; udviklingspsykologi ; tænkning ; sprogudvikling ; læring ; børn
Indhold: Indledning (Lærerens verden - og elevens ; Veje til elevens verden) ; Eleven i samfundet (Socialisering og udvikling ; Socialisering i hjemmet og lokalmiljøet ; Børn og unge i mediesamfundet ; Skolen som socialiseringsarena) ; Læring og individuelle forskelle (Hvad er læring? ; Behavioristisk orienterede læringsteorier ; Kognitive læringsprocesser ; Hvordan konstruerer vi kundskab? - træk fra Piagets teori ; Sociokulturelle perspektiver på læring ; Sprog, tænkning og kommunikation ; Læreprocesser i klasseværelset ; Individuelle forskelle og tilpasset undervisning) ; Følelser, motivation og identitet (Følelser og motivation ; Selvopfattelse og identitet ; Vil jeg klare det? : attributionsteori og forventning om at mestre ; Normer, værdier og moralsk udvikling)
Gyldendal, 2006. (Gyldendals lærerbibliotek)

Prøv at holde øje med hvilke emnord der brugt til de poster du synes er gode og søg evt. videre med dem.

Dit andet spørgsmål om homoseksualitet og bibelen:
I bibliotek.dk vil jeg råde dig til at søge i emnefeltet med disse søgeord: homoseksualitet kristelig etik (43 poster) eller homoseksualitet bibelen (7 poster) prøv at bladre dem igennem og se om de kunne være noget for sig, der er både bøger og artikler som kunne være relevante.

Hvis du ikke finder det rette kan du prøve at udvide din søgning ved at søge i fritekstfeltet eller evt. trunkere dit søge ord med ? for at finde forskelige endelser af ordet. f.eks. homoseksu? Prøv evt. også at søge fritekst med de engelske ord for dit emne.

De bøger du finder kan bestilles hjem til afhentning på dit bibliotek.

Jeg tror desuden at du kunne have glæde af at søge i en database som dækker udenlandske forskningartikler. Prøv f.eks Arts & Humanities Citation Index. Jeg ved ikke om de har den på dit fagbibliotek, men ellers kan du gå til statsbiblioteket og benytte deres adgang.

Hvis du ønsker at finde mere om emnet kan kan jeg anbefale siden: www.religion.dk her kan du søge på homoseksualitet og finde nyheder og debat.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive