Tidligere svar

Thomas Kingo Titel i nutid?

Spørgsmål

Hvad vil man kalde Thomas Kingos "Aandelige Sjungekor" i dag. "Åndeligt syngekor" eller "Åndeligt sangkor"?

Svar

Direkte "oversat" vil det være "Åndeligt syngekor". Slår man op i Ordbog over det danske sprog (historisk ordbog 1700-1950 - http://ordnet.dk/ods) får man følgende udredning: Sjunge-. jf. ndf.). (ænyd. siungekoor (se ovf.); jf. Sangkor) kor af syngende ell. sangere; nu især (æstet., l. br.) i videre anv., om gruppe digtere ell. om samling digte, beregnet til at synges.

Slår man op i ordbogen over moderne dansk, Den danske Ordbog (http://ordnet.dk/ddo), vil man ikke finde ordet. Syngekor er altså et ord, som ikke længere bruges. Men betydningen af det er den samme som Sangkor, så svaret på spørgsmålet om, hvad det vil hedde i dag, må være "Åndeligt sangkor".

24-01-2013

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive