Tidligere svar

Den danske udlændingelovgivning

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide hvad der står i den danske udlændingelovgivning.

Svar

www.bibliotekernesjuraport.dk kan man søge og finde link til web-adresser med lovstof:

Du kan læse Lov om udlændinge på flg. side:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29079

Der findes også en Lov om Integration af udlændinge. Den kan du læse på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29044

Der findes også en lov om indfødsrets meddelelse. Den er på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29073

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy