Tidligere svar

amerikansk digt

Spørgsmål

Jeg oversætter et amerikansk digt. Der står om to mænd som bevæger sig modstrøms i floden, at de går langsomt, mod de "still pools".
Mit spørgsmål: På dansk ville man nok sige ... mod de stillestående laguner el.lign. - men jeg mener at have fundet engang i ODS (som jeg ikke har her), at der faktisk findes et dansk ord at bruge: en LUNE. ??? Altså: mod de stille luner...

Hvad siger I til det?

Svar

Du husker rigtigt. Der står i ODS under lune:et rologt sted i en elv, f. eks bag en sten, hvor strømmen går udenom, et sted hvor vandet er stillestående eller løber sagte. Fra oldnordisk:sted, hvor vandfladen ikke bevæges af søgang.
Jeg håber svaret er tilfredsstillende.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
AstridBiblioteket Sønderborg