Tidligere svar

Litteraturforslag til opgaven om pietisme og nye trosretninger i Europa

Spørgsmål

Hej.
Jeg skal skrive et projekt omhandlende pietisme og opblomstringen af nye trosretninger i europa i 1700-tallet. jeg mangler nogle forlsg til hvor jeg kan finde nogle oplysninger om dette emne.

Svar

Tak for din henvendelse.

Du beskriver ikke, hvad du allerede har gjort, eller hvor du har søgt. Du får derfor et svar, der angiver flere måder at finde materiale på.

Har du f.eks. prøvet at søge i bibliotek.dk med det kontrollerede emneord "pietisme". Det resultat kan du derefter gå ind og præcisere med f.eks. om det skal være bøger eller artikler.

Af din henvendelse læser jeg, at det er den europæiske pietisme du er interesseret i. Et godt sted at starte er derfor med det store ret nye standardværk:

Geschichte des Pietismus / im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus ; hrsg. von Martin Brecht ... et al.
Bd. 1-4.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1993-2004
Se: http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=horizon_1546013

Du kan her finde også finde litteratur.

I Tyskland findes der en historisk kommission til udforskning af pietismen. Du kan finde dens hjemmeside på: http://www.uek-online.de/56775.html. Her er der link til publikationer om emnet.

Jeg kan af dit postnummer se du hører til i Nordjylland, og jeg formoder derfor, at du læser på Aalborg Universitet, og at du derfor er vant til at bruge AUB's ressourcer. Jeg er ikke helt klar over, hvad de kan stille til rådighed af elektroniske hjælpemidler. Det følgende bliver derfor nogle anbefalinger.
Prøv at se, hvad de har af store generelle historiske fremstillinger i papirudgaver og find frem til de bind, der dækker din periode. Her kan du få et almindeligt overblik over tiden. Der vil givetvis også være nogle gode litteraturlister.

Du kan også prøve at finde frem til de lande, der har din interesse, om det er Tyskland eller England, og se havd de i generelle fremstillinger skriver om åndslivet og kirkens udvikling. Herfra kan du så også blive guided videre via litteraturlisterne i bøgerne.

Du kan også få fat i nogle af de betydende personer, hvis du f.eks. ser på henvisningerne i to artikler i Wikipedia (den tyske og den engelske version af artiklen om pietisme). Se: http://de.wikipedia.org/wiki/Pietismus og http://en.wikipedia.org/wiki/Pietism mange af de personer, der nævnes her, kan du gå videre med i det frie leksikon Biographis-bibliographische Kirchenlexikon (Se: http://www.bautz.de/bbkl/)

Du kan finde en ældre engelsk introduktion til pietismen på: http://www.ccel.org/ccel/schaff/encyc09.html?term=Pietism

Har du også interesse for de danske forhold, kunne du begynde i den store - ganske vist lidt ældre - Den danske kirkes historie i 8 bind. Se: http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=horizon_2358301 det er bind 5 du skal have fat i.

I forlængelse af pietismen taler man om Oplysningstiden. Jeg ved ikke om det også er med i dine tanker som nogle af periodens strømninger. Du kan, hvis det er inkluderet, prøve at søge på samme måde i de generelle opslagsværker.

Jeg kan desuden nævne i flæng et par titler. De kunne måske have din interesse:

The pietist theologians : an introduction to theology in the seventeenth and eighteenth centuries. edited by Carter Lindberg. Blackwell, 2005 (Findes på Statsbiblioteket. Kan bestilles via bibliotek.dk - Se http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=horizon_3197054)

Religion and the enlightenment : from Descartes to Kant / James M. Byrne. - 1st American ed
Louisville, Ky. : Westminster John Knox Press, 199 (Findes på Statsbiblioteket. Se: http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=horizon_654485)

Har du adgang til Cambridge Collections Online findes der her en titel om de samtidige bevægelser i England: The Cambridge Companion to Puritanism. Se evt. om følgende link virker : http://cco.cambridge.org/uid=127/extract?id=ccol9780521860888_CCOL9780521860888_root (Coffey, John and Paul C. H. Lim, "The Cambridge Companion to Puritanism", Cambridge University Press, 2008, Cambridge Collections Online, Cambridge University Press.11 March 2009, DOI:10.1017/CCOL9780521860888)

Endelig kan du i den ældre Kirkehistoriske Bibliografi fra 1979 finde et afsnit om litteratur om pietismen. Brug også stikordsregisteret.

Har jeg ikke ramt rigtigt i forhold til dine ønsker, og skulle du have noget mere om danske forhold, er du velkommen til at vende tilbage.

STATSBIBLIOTEKET / State and University Library
Universitetsparken
8000 Århus C
Tlf. / Phone +45 89462261
CVR/SE/VAT No. DK 10100682 - EAN 5798000791084
http://statsbiblioteket.dk

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy