Tidligere svar

Bibliotekernes egen-indtægter

Spørgsmål

Hvor finder jeg evt. reguleringer af, hvad bibliotekerne må og ikke må i henseende til at skaffe egen-indtægter?

Svar

På biblioteksstyrelsens hjemmeside kan du finde de gældende love og bekendtgørelser:
http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={8E37D075-084B-4F2B-B70D-340ED46E8733}

Se især Lov om biblioteksvirksomhed, §20-24 og 29-35.

Nedenstående side er kapitel 6 af 6 til publikationen "Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/lovevaluering/index.htm

"Bibliotekernes egenindtjening

Det indgik i lovinitiativets økonomiske grundlag, at folkebibliotekerne skulle have mulighed for at øge deres egenindtægter med ca. 60 mio. kr. Den fulde forøgelse af indtægtsniveauet kunne tidligst forventes efter 2003.

Det øgede indtægtsgrundlag skulle ske henholdsvis ved en forøgelse af gebyrtaksterne for overskridelse af lånetiden (§ 21) i størrelsesordenen 30-40 mio. kr. og ved nye indtægtsmuligheder i forbindelse med opkrævning af vederlag for særlige serviceydelser (§ 20) i størrelsesordenen 15-20 mio. kr.

Det må konstateres, at bibliotekerne ikke har øget indtægterne som forventet.

Gebyrgrænsen for for sent afleverede materialer udnyttes ikke fuldt ud. Der findes ikke et sikkert datagrundlag som dokumentation for indtægtsforøgelsen, men eftersom bibliotekernes samlede indtægter i implementeringsperioden har haft en stigning på i alt 29 mio. kr., er målet næppe nået. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse i sommeren 2002 kan det imidlertid konstateres, at de gennemsnitlige gebyrtakster er mindre end halvdelen af det, loven giver mulighed for. Det må derfor formodes, at der er et indtjeningspotentiale på området.

Muligheden for at sælge særlige serviceydelser (iflg. § 20) har i 2002 givet en samlet omsætning på 4 mio. kr. Altså en langt mindre indtægt i alt end den forventede forøgelse, der var kalkuleret til 15-20 mio. kr.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage