Tidligere svar

Lørdagsundervisningens ophør

Spørgsmål

Hvornår ophørte lørdagsundervisningen i
folkeskolen i provinsen

Svar

"Allerede i 1965 blev spørgsmålet om indførelse af en 5 dages uge i folkeskolen drøftet i Folketinget. Herefter blev der gennemført enkelte lokale forsøg hermed. I 1969 kom der en mere officiel udmelding fra ministeriet (et cirkulære), der indebar, at en lang række skolevæsner besluttede at holde lørdagslukket i maj, juni, august og september i 1969 og i maj og juni 1970.

Ved lov nr. 235 af 27. maj 1970 om ændring af lov om folkeskolen blev 5 dages ugen indført med virkning fra den 1. august 1970. Samtidig blev der indført en hjemmel til, at ministeren kunne fastsætte nærmere regler om lørdagsundervisning. Den nævnte hjemmel er siden blevet ændret og nu ophævet, hvorefter det er overladt til lokal beslutning, om man (undtagelsesvis) vil henlægge undervisningen til en lørdag.

Hvorvidt der i årene op til august 1970 var indført lørdagsfri som en mere generel ordning, beror således på, hvor man gik i skole på det tidspunkt."

Kilde:Landsorganisationen for forældre i folkeskolen.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive