Tidligere svar

Køb af CO2-kvoter

Spørgsmål

Hvor kan man købe co2 kvoter henne? Jeg har hørt om noget kaldet den europæiske co2 børs, hvor finder man denne og kan jeg som privat handle der?

Svar

Handel med CO2-kvoter finder i EU sted via de såkaldte kvoteregistre. Det danske register, der hører under Miljøstyrelsen, finder du på denne adresse http://www.mst.dk/Klima/Kvoteregistret/ hvor der bl.a. gøres rede for, hvordan man bliver tilmeldt registret.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive