• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

hjemløse statistik

Spørgsmål

- kan du fortælle mig hvor stor en procent del af hjemløse i DK, der drikker, hvor stor en del der tager medicin, hvor stor en del af dem der ryger hash, og hvor stor en del af dem der tager narko????

Svar

Jeg har været i Danmarks Statistik hvor de hjemløse ikke tælles som selvtændig gruppe. Det er i sagens natur en gruppe der er svær at holde styr på.
Under "Statistiske Efterretninger" - Sociale forhol,, sundhed... Optræder der slet ikke en selvstændig gruppe der hedder "hjemløse".
Dvs at I skal ud og hente disse tal (som kun vel være anslåede) andre steder end Danmarks Statistik.

I skal derfor ind på Det nationale forskningscenter for velfærd - og søge på > hjemløse misbrug så får I mange en del hits, men nok ikke præcise tal.

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4934&q=hjeml%C3%B8se+misbrug

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive