Tidligere svar

teori om læring gennem teater/rollespil

Spørgsmål

Jeg skal til at skrive bachelor og vil meget gerne have hjælp til at søge teoretikkere.
Jeg skal skrive i tysk (men ikke på tysk) omkring hvordan man laver undervisning motiverende for eleverne. Jeg vil gerne se på læring gennem teater/rollespil. Derfor søger jeg materiale som kan give mig noget teori/resultater fra undersøgelser mv. der be/afkræfter at det er godt med leg/teater/rollespil til læring.
Er det noget du kan hjælpe mig med?

Svar

Lav en søgning http://bibliotek.dk
I emnefeltet skriver du: læring drama? (spørgsmålstegnet skal med)

Så får du ca. 21 poster. Kig dem igennem og se om ikke der er flere relevante ting imellem.
Lav også en tilsvarende søgning på: læring rollespil?

Jeg vil tro at du med disse to søgninger kan finde noget der er relevant.

Der findes også et speciale fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som evt. kunne være relevant.
Det kan lånes enten på Danmarks Pædagogiske Bibliotek eller bestilles hjem via henvendelse til dit lokale bibliotek. Det kan ikke bestilles via http://bibliotek.dk

Bisted, Inge-Lise
Mageløse tråde : drama i danskundervisningen / Inge-Lise Bisted. -
København : Danmarks Pædagogiske Universitet, 2003. - 1 bd. (flere
pagineringer)

Specialet indeholder en diskussion af faktorer der kan hæmme og fremme
drama som æstetisk læringsfelt i dansk. Diskussionen tager afsæt i en
undersøgelse af et dramaforløb baseret på "Først bli'r man jo født" af
Line Knutzon. Den dominerende hæmmende faktor beskrives som hierarkisk
dualisme. Drama defineres som et lærerigt æstetisk dannelsesfag
Kandidatopgave. Dansk
Speciale. Stud. cand. pæd. i dansk

Emne: Æstetiske læreprocesser * dramaturgisk analyse * læringsteori/fænom
enografi * hierarkisk dualisme * DPLI
Emne (EPT): dansk sprog * drama * teater * fag i læseplan * klassetrin
syv til ti * læreproces * æstetisk opdragelse * undersøgelse * Danmark
Biplacering: 37.14896 * 37.123 (x307957658)

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage