• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Bestyrelsesarbejde

Spørgsmål

Hvis en bestyrelses får vederlag for deres arbejde og det bliver besluttet på en generalforsamling at bestyrelses skal have timeløn inkl.. feriepenge og pensionsbidrag det kaldes stadig vederlag. Skal der så skrives ansættelseskontrakt til hver bestyrelsesmedlem.

Svar

Ja det vil jeg tro, baseret på nedenstående tekst. Men det skal under alle omstændigheder, som jeg læser det, betragtes som en normal skattepligtig indkomst. Jeg har vedlagt to links hvor der bliver uddybet lidt mere, hvad en bestyrelse skal forholde sig til.
Men det her er naturligvis et spørgsmål, som i skal videregive til jeres revisor/ejendomsadministration el. lign. for gyldigt svar.

Kan vi udbetale honorar til bestyrelsesmedlemmer?

Frivillige foreninger har muligheden for at udbetale skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, hvis disse har udgifter til fx telefon, administration, beklædning og lignende. Der er en overgrænse for godtgørelsernes størrelse, der reguleres hvert år (de aktuelle satser kan findes på Skats hjemmeside). Ud over disse godtgørelser kan en forening godt udbetale honorar til sine bestyrelsesmedlemmer, men sådanne honorarer bliver betragtet som en normal lønindkomst og skal derfor beskattes som sådan.

Læs mere om skattefri godtgørelse til frivillige.

Tilbage til toppen.

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/FAQ+-+bestyrelsesarbejde/21103#2
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Publikationer/Artikler+om+frivilligt+arbejde/Skatt...

15-07-2014

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive