• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Statslån til husbyggeri

Spørgsmål

Hej biblioteksvagt.

Jeg har prøvet før, at spørge jer om de mærkeligste ting, og der har altid været gode svar fra jer. Tak for det.
Nu brænder den på for mig igen med et spørgsmål.

Jeg har snakket med en gammel dame på (88 år) i bekendskabskreds, desværre kunne hun ikke huske hvordan det hang sammen, men hun gjorde mig nysgerrig.
Hun påstod at man i gamle dage omkring 1950 kunne få noget hun kaldte "stats husmands lån" Så kunne man bygge hus rimeligt billigt. Hun sagde også at der var nogle betingelser som man skulle opfylde, men hun kunne ikke huske hvilke, heller ikke om man kunne søge dette lån flere gange, hun mente disse huse på mange måder skulle ligne hinanden. Desværre kunne hun heller huske om der var forskel på om det var i byen eller på landet der bygges.
Jeg har haft meget svært ved at finde ud af hvad der var op eller ned på hendes informationer

Håber endnu engang på jeres hjælp.På forhånd tak.

 

Svar

Det glæder mig, at vi i Biblioteksvagten allerede tidligere har kunnet hjælpe dig, og jeg vil håber at mit svar denne gang også er til nytte for dig. - Jeg tror nemlig, at din ældre bekendte har fået blandet et par ting sammen - og det er helt forståeligt, når man tænker på, hvor mange informationer og hvor meget viden, der skal være plads til i vores hoveder gennem et langt liv. 

Tilbage i slutningen af 1800-tallet opstod "statshusmandslånene" - igangsat med Lov om Tilvejebringelse af Jordlodder til Landarbejdere" af 24. Marts 1899 (kaldet Statshusmandsloven) og i årenes løb gentagne gange revideret - og gennem disse love ydede staten favorable lån, som gjorde det muligt at etablere statshusmandsbrug.

Din bekendte taler imidlertid om 1950, så derfor mener jeg, at hun i stedet tænker på de "statslån", som medførte byggeri af de såkaldte "statslånshuse" - som blev bygget i 1930'erne,  1940'erne og 1950'erne - se artikel om arbejderboliger i Den store danske encyklopædi på websitet Lex.dk:
https://denstoredanske.lex.dk/arbejderboliger

I 2021 udkom titlen "Drømmen om eget hus: statslånshuse 1933-1959" og i indholdsnoten til denne titel står bl.a. følgende "Læs her en historisk gennemgang af statslånsordningen, hvor muligheden for billige statsfinansierede boliglån gav danskerne økonomi til at få eget hus med have.."

Titlen kan bestilles hjem via databasen bibliotek.dk - følg dette link:
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A61627944

Af bogen fremgår det, at disse statslån har deres udspring i Kanslergadeforliget i 1933 - og bogen indeholder en meget detaljeret tidslinje over lovgivningen på området fra 1933 frem til 1959, hvor den sidste statslånslov udløber. 

I bogen finder du også en grundig gennemgang af en række af de forskellige statslånslove - og den tidligste lov er 
Lov Nr. 128 af 11. April 1933 om Støtte af Boligbyggeri mv.

Ordningen med billige statslån til opførelse af huse er også omtalt i en artikel af Kristian Villesen  "Meget mere end bare et boliglån", publiceret i Information den 29. januar 2022.  
Denne artikel kan findes i databasen Infomedia, som du sikkert har adgang til på dit lokale folkebibliotek, og artiklen er skrevet i anledning af udgivelsen af ovennævnte titel.

Jeg håber, at jeg har ramt rigtigt med mit svar, og at både du og din bekendte vil få glæde af at læse bogen "Drømmen om eget hus..." 

06-12-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive