Tidligere svar

Kant og Descartes

Spørgsmål

Jeg leder efter en tekst, jeg mener at vide findes. Det skal være Kant der kommenterer Descartes "Meditation over den første filosofi". For han tilbage viste Descartes gudsbevis ved at sige, at Gud ikke er noget rationelt og at han derfor falder uden for Descartes fornuftsfilosofi. Kan I finde det?

Svar

Kant forholder sig til eksistensen af Gud , både i "Kritik af dømmekraften" og "Kritik af den rene fornuft". Hvad jeg umiddelbart kan 8Uden at have adgang til bøgerne) er , at det du søger skulle kunne findes i "Kritik af dømmekraften".

Begge bøger kan bestilles hjem til dit lokale bibliotek via www.bibliotek.dk

Kant, Immanuel
Kritik af dømmekraften
Emne: dømmekraft ; erkendelsesteori ; 1700-1799 ; Tyskland
Immanuel Kants (1724-1804) værk om henholdsvis den æstetiske og teologiske dømmekraft

Kant, Immanuel
Kritik af den rene fornuft
Emne: erkendelsesteori ; fornuft ; 1700-1799 ; Tyskland
Immanuel Kants (1724-1804) værk fra 1781 om den menneskelige fornuft

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive