Tidligere svar

Varslingssystemer ved oversvømmelser

Spørgsmål

Oplysninger om varslingssystemer ved oversvømmelser - gerne fra nettet. Ikke hele bøger

Svar

Oversvømmelser er mange ting, som naturkatastrofe forfærdelige og dræbende for dyr og mennesker. Som lokale oversvømmelse af huse og kældre trælse og økonomisk belastende.

I Danmark varetages varsling om farligt vejr, herunder kraftigt nedbør og forhøjet vandstand af DMI. Se linket hvor DMI beskriver disse varsler. Medier og lokale myndigheder varsler naturligvis også.

Store oversvømmelser vil i vores fredelig område af verden være forårsaget af kraftig nedbør, evt. snesmeltning eller af kombinationen af vindforhold og tidevand ved kysterne.

Også fejl og utilstrækkelig kapacitet i den menneskeskabte afledning, kloakker mv. af spildevand/regnvand kan give oversømmelser, f.eks. i kældre.

Kraftige jordskælv er vi heldigvis forskånet for - så den meget spektakulære tsunamibølge optræder ikke. Tsunamier udløses af meget kraftige jordskælv som starter en bølgebevægelse i havet. Pludselige voldsomme vulkanudbrud, eksplotioner af f.eks. mindre øer kan også udløse disse flodbølger.

DMI:
http://www.dmi.dk/dmi/varsel_beskrivelse

Om varsling af lokale oversvømmelser:
http://www.dr.dk/Regioner/Trekanten/Nyheder/Fredericia/2007/08/31/172046.htm?rss=true&regional

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2006/87-705...

http://www.kloaksektionen.dk/C1256F39003B37B5/sysOakFil/Bilag%20til%20temadag%2004.09.2007%20Birgit%...$File/Ole%20Mark%20DHI%20og%20Birgit%20Paludan%20Greve%20Kommune%202.pdf

Beredskabsplaner:
http://forsvaret.dk/NR/rdonlyres/554736F8-FC0B-44F9-AAD9-0FA3022F7187/46906/150507redegorelseombered...

Beredskabsstyrelsen - søg evt. på oversvømmelser på hjemmesiden.
http://www.brs.dk/

Varslngsteknologi:
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-790...

http://www.teknologiportalen.dk/Teknologi/EnergiogMiljoe/Miljoeteknologi/Oversvoemmelser.htm

Tsunami:
http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/oceanografiske_emner-2/tsunami_boelger-2.htm

Internationalt varslingsystem for tsunamier:
http://www.prh.noaa.gov/ptwc/

Om varslingsystemet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Tsunami_Warning_Center

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive