Tidligere svar

Artikel gerne skrevet at Emil Hornemann

Spørgsmål

Jeg ville høre om hjælp til at finde en artikel fra midten af 1800-tallet, og gerne skrevet af Emil Hornemann. Jeg har om kolera, og jeg skal i min analyse komme nærmere ind på de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i København. Jeg har ledt overalt og kan desværre ikke finde noget.

Svar

Der findes artikler af Hornemann om Cholera, men de er ikke så nemme at skaffe. Hverken statsbiblioteket eller Det Kgl. bibliotek låner materialet ud.

Hvis du selv har mulighed for at tage til det Kgl. Bibliotek kan du se dette skrift på deres læsesæl. Husk du skal ringe til dem først og bestille tid til at se skriftet.

Den seneste Cholera-Epidemie i England, efter Report of the General Board of Health on the Epidemie Cholera of 1848 & 1849, London 1850, med dertil knyttede Bemærkninger om vore Forhold
Claus Jacob Emil Hornemann. BOG: Kbh., 1851. - 56 s.

På nettet kan du finde dette brev som nok kan bruges i stedet som kilde.
http://www.emu.dk/sites/default/files/4.%20Brumleby%20-%20Hornemanns%20brev.pdf

http://www.emu.dk/sites/default/files/11.%20Hornemann%20til%20sundhedskommissionen%204.11.1870_0.pdf

På Københavns Hovedbibliotek kan du se denne, som heller ikke er til udlån:
Hornemann, Emil
Beretning om den ved allerhöieste Commissorium af 12 Marts 1851 nedsatte Sundhedscommissions Virksomhed.
Kbh., C.A. Reitzel, 1852. - 90 sider
udgivet af E. Hornemann

17-12-2015

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive