• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Retsafgørelser

Spørgsmål

Hvilke muligheder har jeg for at finde materiale, som indeholder lejelov m.m. fx Karnov eller Schultzsamlede værker? Jeg er interesseret i at finde fx retsafgørelser m.m.

Svar

Jeg vælger at dele dit spørgsmål op i to: 1) Du kan på dit lokale bibliotek se Karnov enten som bog eller på nettet - afhænger af, om de har købt adgang til den digitale version.
De fleste biblioteker har også Shultz-lovservice - herunder Lejelov -i hæfteform, som kan lånes med hjem.
Det har længe været et ønske, at alle domsafgørelser var tilgængelige for os borgere. Det er de desværre ikke. I Ugeskrift for retsvæsen findes alle afgørelser fra højesteret, et udvalg af afgørelser fra landsretten - man kan aldrig vide hvilke, og afgørelser fra Sø- og Handelsretten. Skal man finde afgørelser fra byretten, hvor til de fleste domme jo kun når til, er der kun den lokale presse. - Dvs som regel i småsager intet. Dette er ikke ønskværdigt, men sådan er det desværre p.t., selv om der er kræfter i gang for at forbedre den offentlige tilgang til alle domsafgørelser.

24-04-2017

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive