• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Betydning af ordet vese

Spørgsmål

vest for Lemvig ligger ferring sø og nord derfor kommer et system af mindre søer kaldet veser det starter med Søndervese Mellemvese Nørrevese og Hygum nord og til sidst ender vi ude ved Limfjorden alle søerne er furbundet med hinanden med kanaler mit spørgsmål lyder hvad betyder vese?

Svar

Ifølge  "Danske stednavne" betyder det sump eller pyt.

Vese: Sump, Pyt — Väsby ved Höganäs i Skaane, Vejsemose ved Assens, Visborggaard [Wæsæburgh] ved Mariager, Nørre, Sønder og Mellem Vese danner Fortsættelsen af Ferring Sø ved Harboøre, Ves Sø ved Skanderborg, Ves ved Flensborg.

Kilde: https://heimskringla.no/wiki/Fortegnelse_over_en_Del_Ord,_der_ofte_forekommer_i_Stednavne_som_Forled_og_Efterled

Jyllands Posten har tidligere svaret på et lignende spørgsmål:

SPØRGSMÅL fra M.A., Kolding: I Lemvig Kommune findes nord for Ferring Sø et sumpområde med tre små søer, Søndre Vese, Mellem Vese og Nørre Vese. Jeg har ikke kunnet finde en forklaring på udtrykket "vese". Kan "Sproget" hjælpe?

SVAR: Ja - med assistance fra Aarhus Universitets Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning og. "Danmarks Stednavne 3", der ofrer en halv side på etymologien bag ordet "vese", dog uden at drage en særlig klar konklusion. Traditionelt er ordet sat i forbindelse med oldislandsk "veisa", sump, pyt, samling af stillestående vand, og det kendes tilsvarende fra gammeldansk i formerne "væs" eller "vis" og fra svensk dialekt og oldengelsk som hhv. "vesa" og "wase" - i alle tilfælde i betydningen dynd..

Kilde: https://jyllands-posten.dk/gamletillaeg/kulturweekend/ECE3580172/U-eller-v/

05-07-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive