• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Drikker fisk vand

Spørgsmål

drikker en fisk vand

Svar

Det helt korte svar på dette spørgsmål er ja. Vand er af lige så stor betydning for fisks overlevelse, som det er for menneskers.
I saltvandsopløsninger vil salt fra områder med høj koncentration strømme til områder med lav koncentration. Hvis en membran (fx skindet på en fisk) blokerer saltet i at trænge igennem (men ikke vandet) vil vandet strømme fra områder med lav saltholdighed til områder med høj saltholdighed. Dette kaldes osmose.

Alle væsner, der lever i vand, er tilpasset til deres omgivelser. Dette omfatter også tilpasning til effekterne af osmose. Havvand har en højere salt koncentration end en fisks kropsvæsker. Derfor vil fisk i saltvand konstant miste vand til havet. De må derfor drikke hele tiden, udskille meget lidt urin og fjerne det overskydende salt gennem gællerne.

Ferskvand har en lavere saltkoncentration end fiskens kropsvæsker . Ferskvand strømmer ind i kroppen. Fisk der lever i ferskvand, drikker derfor næsten ikke vand, kun for at optage nødvendige salte, som også optages gennem gællerne. Hvis ferskvandsfisk drak vand ville de svulme op.

En mere uddybende forklaring kan læses i en artikelserie på hjemmesiden Akvanet.dk:
www.akvanet.dk
Indtil videre er der 6 dele i artikelserien "Grundlæggende viden om fisks ernæringsmæssige behov" af Robert R. Stickney og specielt del 5 er relevant i forhold til dette spørgsmål.

Kilder:
http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/smoltifikation.htm
http://www.ulnits.dk/
http://www.fiskemagasinet.dk/ny/index.php?id=689
http://www.akvanet.dk/Artikler/Foder_del_5.htm
Ulnits, Steen: Fisken, vandet & Verden. Frb., 2003, s. 49-52

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive