Tidligere svar

Manddrab i Danmark

Spørgsmål

Hvem begår manddrab og hvordan er udviklingen af manddrab i Danmark?
giv mig bl.a. en statastik

Svar

I pjecen "Danmark i tal" 2009 opgives følgende tal over manddrab:
1970: 26 1980: 77 1990: 58 1995: 60 2000: 58 2007: 45

Tallene er noget højere, når man tæller forsøg på mandsdrab med. De tal kan du finde i "statistisk tiårsoversigt 2009" side 71. Bogen findes på dit lokale bibliotek.

Du kan også gå ind på politiets hjemmeside www.politi.dk
se her: http://www.politi.dk/da/servicemenu/statistik/anmeldelsesstatistik/

Antallet af drab er fra 2000-2006 faldet med 50 %. Volden (tabel 2006.04.14) er fra 2000-2006 steget med omkring 19 %, og denne stigningstakt er stort set ens både for simpel og for grov vold. Den helt grove vold (tabel 2006.04.17) er imidlertid faldet med knap 14 %.

eller hvis du vil have tal på, hvem der begår drab med alder og køn mv., så
udgiver Politiet såkaldte årstabeller, hvor man kan finde en masse statistikker omkring kriminalitet, herunder også drab. Den nyeste er fra 2006, og I finder den her:
http://www.politi.dk/da/servicemenu/statistik/aarstabeller/

Inde i dokumentet er det tabel 12 I skal bruge - "Manddrab". Der finder i statistikker over antallet af ofre, alders- og kønsfordelingen for både ofre og gerningsmænd, fremgangsmåder og meget andet

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy