• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Udlændingelov fra 1997

Spørgsmål

Hej. Hvordan finder jeg lovbekendtgørelse 1997-01-22 nr. 51 (lovbekendtgørelse af udlændingeloven).

Og hvordan finder jeg forarbejderne til den dagældende § 48, stk. 2-4 i lovbekendtgørelsen fra 1997

 

Svar

Lovbekendtgørelse nr. 51 af 22. januar 1997 "Bekendtgørelse af udlændingeloven" finder du i databasen Retsinformation - se her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1997/51

Lovbekendtgørelsen er "historisk" - altså ikke gældende, men det er du helt sikkert klar over.

Der er ikke en umiddelbar let indgang til at finde forarbejderne til den dagældende § 48, stk. 2-4 i lovbekendtgørelsen fra 1997, idet der netop er tale om en såkaldt "lovbekendtgørelse", som er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og diverse ændringslove...

Du må således i gang med at "grave tilbage" i lovgivningen - med udgangspunkt i Lbk. nr. 51 fra 1997 - og når du klikker ind på ovennævnte link finder du i venstre side en liste over  "Dokumentets indarbejdede forskrifter" - og dem er du nødt til at kigge på en for en - for at se med hvilken lov formuleringen af § 48, stk. 2-4 indsættes.. - og det kan jo faktisk godt være at § 48, stk. 2-4 indsættes... indsættes via 2 forskellige love...

Jeg har kigget forholdsvist hurtigt i Retsinformation (Biblioteksvagten påtager sig ikke arbejdet med at kigge hver ændringslov grundigt igennem - det arbejde overlader jeg/vi til dig selv...) og umiddelbart ser det for mig ud som om § 48 stk 2 indsættes i "udlændingeloven" med LOV nr 686 af 17/10/1986 mens § 48 stk. 3 og stk. 4 indsættes i ”udlændingeloven” LOV nr 382 af 14/06/1995

Og når der er tale om egentlige love - ikke lovbekendtgørelser, så er det muligt at finde frem til forarbejder til lovene...

Desværre er begge disse love så gamle, at du ikke kan få henvisningerne til forarbejderne via Retsinformation. Der henvises kun til lovforarbejder ved love vedtaget efter oktober 1998.

Du er i stedet nødt til at finde oplysningerne i Folketingstidende, nærmere bestemt eFolketingstidende.

LOV nr 686 af 17/10/1986 - vedtages i Folketingssamlingen 1986/1987, 1. samling - og der er tale om L4 (Lovforslag 4) - og "registret" til de relevante sider/spalter i eFolketingstidende til det lovforslag finder du her:

https://www.folketingstidende.dk/ebog/19861R?s=70

Folketingstidende årg. 1986/1987 1. samling finder du her:

https://www.folketingstidende.dk/da/e-folketingstidende?session=19861

LOV nr 382 af 14/06/1995 - vedtages i Folketingssamlingen 1994/1995, og der er tale om L194 (Lovforslag 194) - og "registret" til de relevante sider/spalter i eFolketingstidende til det lovforslag finder du her:

https://www.folketingstidende.dk/ebog/19941R?s=158

Folketingstidende årg. 1994/1995 finder du her:

https://www.folketingstidende.dk/da/e-folketingstidende?session=19941

I Folketingtidende finder du både lovforslagene som fremsat med tilhørende skriftlige bemærkninger - og du finder behandlingen af lovforslagene i Folketingssalen.

Held og lykke med arbejdet med at finde frem til forarbejderne.

06-05-2021

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive