• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Forordning af 6. december 1743

Spørgsmål

Hvordan lyder § 21 i Forordningen af 6. december 1743?
På forhånd tak :-)

Svar

Da forordningen er med gotiske bogstaver og noget lang, prøver jeg efter bedste evne at oversætte den til nutidsdansk:

§21: Når nogen dømmes at have sin hoved-lod forbrudt, da vedkommer det ej dommeren ved sin dom at fastsætte, til hvad sum, den bør regnes, men det er fogdens embede, såsnart han erfarer, at sagen kan udfalde til hovedlods forbrydelse, da at lade en tiltaltes gods og midler beskrive, vurdere, og når endelig dom er gangen, men ikke før, på lovlig måde at gøre i penge; da han af fælles midler skal efter lovlig omgang gøre forsvarligt udlæg til den skyldiges og dens ægtefælles fælles kreditorer, for hvis de med rette have at fordre. Hvad da overbliver, heraf haver han mod afkald at lade den ene halvdel være den skyldiges ægtefælle, som dens hovedlod, følgagtig, men den anden halve del bliver alene at anse, som den skyldiges hovedlod, der efter dommen forbrydes; hvilken til kongen og ingen anden hjemfalder, når kongen har ladet sagen ved øvrigheden påtale.
KIlde: Chronologisk Register over de kongelige Forordninger bd.3 1730-1746

Jeg tillader mig at tage forbehold for korrektheden, men det er sådan jeg læser det.

02-06-2014

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive