• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Udlånsnotering på biblioteker i "gamle dage"

Spørgsmål

Hejsa. Vi er to gamle bogorme som sidder og taler om hvordan udlån blev registreret i gamle dage. Vi husker et gult lånerkort og en maskine som bøgerne skulle lægges i med sidste side slået op. På forhånd tak for hjælpen

Svar

Jeg er selv en gammel "bogorm" - har arbejdet i det danske folkebibliotekssystem i næsten 44 år.. - Umiddelbart lyder det for mig, som om I tænker på den såkaldte "fotonotering", som blev indført helt tilbage i 1960'erne  - iflg. artiklen "Trædesten" af Per Mogens Petersen - publiceret i titlen "Veje til viden : bibliotekssamarbejde i 75 år", udgivet af DBC i 2014.

Heri kan læses følgende:
"...I 1960'erne blev fotografisk udlånsnotering taget i brug. Set fra lånerside var det en elegant og nem løsning, men på biblioteket var brugen forbundet med en del besvær: Fortløbende nummererede datokort blev fotograferet sammen med lånerkort og boglomme og indsat i boglommen. Ved aflevering blev datokortet taget ud af boglommen. Datokortene sorteredes herefter i dato- og nummerorden – manglende datokort blev tjekket via filmene og kunne dermed danne grundlag for hjemkaldelser. Udover besværet med at tjekke datokort i forhold til filmene betød fotonotering også ændrede muligheder for kassation og bogpleje på grund af den manglende datotavle...."

Artiklen ligger online tilgængelig på DBC.dk - se her:
https://www.dbc.dk/filer/veje-til-viden-bibliotekssamarbejde-i-75-ar-enkelt-artikler/traedesten-af-p...

Metoden blev benyttet på mit bibliotek (Herning Bibliotekerne) indtil den egentlige elektroniske udnotering - først med stergkode, siden med chips i materialerne...

I får her et link til et foto på Arkiv.dk - hvor fotonoteringen ses afbildet: 
https://arkiv.dk/vis/3722968

Jeg håber, at der er denne metode, I kan huske...

 

 

23-04-2023

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive