Tidligere svar

Statistik vedrørende læsning og tv

Spørgsmål

Jeg skal bruge en statistik på at folk ser mere tv end at de læser bøger.
Jeg skal helst have nogle tal på - fx at X% læser bøger sjældent eller aldrig, hvorimod at Y% ser TV ofte/dagligt.

Svar

Følgende bog: Danskernes kultur- og fritidsvaner 2004 af Trine Bille m. fl.
bygger på en rapport med tal fra Gallup: En kulturvaneundersøgelse.
Det er selvfølgelig kun en stikprøveundersøgelse - der findes ikke fuldstændig statistik over disse tal.
Tallene ligger også på Statistikbanken fra Danmarks statisti. De er bare ikke så klart gennemskuelige, som i bogen . og i bogen er der ledsagene tekst.
Du vil måske også kunne bruge tal fra Index Danmark/Gallup .
Den beskæftiger sig med ugebladslæsning og lidt livsstilsundersøgele.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive