Tidligere svar

Parkeringsarealer

Spørgsmål

I byggeloven er der et afsnit om, at der ved byggeri skal reserveres arealer til b.a. parkering.
Jeg mener, at jeg har læst et sted, at bestemmelsen om parkeringsarealer først blev indført i 1972.
Kan biblioteksvagten hjælpe mig finde ud af om bestemmelsen er rigtig, og evt. hvor den forekommer.

Svar

Bestemmelsen står i Bygningsreglement for småhuse.
Der står bl.a.

B.2.1.3 Parkeringsarealer

Stk. 1. Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler m.v. på ejendommens område.

Stk. 2. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges (reserveres) til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen.

Stk. 3. Ved udformningen af parkeringspladser ved sammenbyggede enfamiliehuse skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer, som er funktionshandicappede.
Den kan downloades her:

http://www.ebst.dk/file/2433/Bilag_B.pdf

Hel Bygningreglementet kan ses her
http://www.ebst.dk/BRS98_08/0/54/0

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive