Tidligere svar

IT outsourcing

Spørgsmål

Jeg er i øjeblikket igang med at undersøge den danske /nordiske hosting (generelt omhandlende it-outsourcingog ikke kun hosting) branche. Jeg mangler i den forbindelse tal på markedets størrelse igennem de sidste år. Samtidig har jeg brug for statistik vedrørende de danske/nordiske virksomheders it-outsourcing tendenser/forbrug, som kan understøtte min opgave.

På forhånd tak!

Svar

Du har flere muligheder for at finde statistik.

Statistik over danske forhold kan findes dels via dette link, som omhandler outsourcing til lavtlønslande: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=9251&ci=true&pti=1
Her er IT-branchen medtaget, dog ikke udspecificeret på hosting branchen. Linket er tilgængeligt gratis.

En anden udgivelse som også findes på Danmarks Statistiks hjemmeside, men som ikke er gratis, er ’Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv’. Vi har den i trykt udgave på læsesalen her på Handelshøjskolen, så den kan du benytte i stedet.
I den findes der statistisk materiale, såvel som kortere fortolkning af problemstillingerne i emnet.
Her bruges termen IT-service/IT-aktivitet om området.

Derudover kan forsøge dig i den norske og svenske pendant til Danmarks Statisktik

Statistisk sentralbyrå
http://www.ssb.no/

Statistiska sentralbyrån
http://www.scb.se/

Hvis ikke disse tabeller dokumenterer din påstand, kan du måske bruge noget bogligt materiale. Ved at søge i emnesøgning i www.bibliotek.dk på it outsourcing fik jeg 121 poster, måske er der noget brugbart.

Prøv evt. den norske hhv. svenske biblioteksdatabase:

Bibsys
http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/BIBSYS+Nettsted

Libris:
http://www.libris.kb.se/index.jsp

I den svenske biblioteksdatabase fandt jeg følgende rapport:

Offshoring IT services
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allm%C3%A4nna/A2006/A2006_008_c...

Her kan du evt. finde yderligere elektronisk materiale, som den rapport jeg fandt ovenfor.

Jeg har ikke brugt termen hosting i mine søgninger, fordi jeg mener at det nok er for specifikt, og ikke vil give resultat. Generelt har jeg søgt på ’it oursourcing’. Men du kan selv forsøge dig frem med det.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive