Tidligere svar

Magnetiske pol

Spørgsmål

Hvad heder den magnetiske pol oppe i Canada?

Svar

Du kan læse om den magnestisk pol ved Canada her:
http://www.rummet.dk/3330029

"Hvordan ser Jordens magnetfelt ud?

I grove træk ligner det feltet fra en stangmagnet, altså feltet fra en dipol, men dipolens akse falder, i al fald i øjeblikket, ikke sammen med Jordens rotationsakse.

Det vil med andre ord sige, at magnetisk nord ikke er det samme som geografisk nord. Den magnetiske nordpol befinder sig i Canada, og der er ca. 11 bredde-grader til den geografiske nordpol. Det betyder, at bruger man et kompas til at navigere efter, skal man korrigere for denne afvigelse. Dette kaldes som kaldes misvisningen (eller deklinationen). Nordpolen er heller ikke ét enkelt punkt. Det er nærmere et område, og en af definitionerne er, at magnetfeltet her kun har en lodret komposant, dvs. feltlinierne går vinkelret ned i Jorden.

Figur 4: Billede af Jordens magnetfelt (feltlinier). © ESA

Nålen i et kompas er en lille magnet, og det er den lille magnets nordlige spids, der peger mod nord. Det lyder, som om det er i modstrid med loven om, at nordpol og sydpol tiltrækker hinanden, og det er det sådan set også. I virkeligheden er det nemlig den magnetiske sydpol, som ligger i Canada, men fra gammel tid mente man, det var for forvirrende at have den magnetiske sydpol tæt ved den geografiske nordpol, så for nemheds skyld, kaldte man den nordlige magnetiske pol for magnetisk nord. Det betyder også, at for Jorden som en undtagelse peger de magnetiske feltlinier indad ved nord og udad ved den sydlige pol"

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive