• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Gamle skattebøger/lister

Spørgsmål

findes der gamle skattebøger/lister
over/i Varde Skattekreds landkommuner

Svar

En søgning i Varde lokalhistoriske arkivs base giver :
Uddrag af skattelisterne for 1931-32 i Varde Skattekreds' landkommuner. Af Ribe Amts-Tidende, 1932. 113 sider,
Udgivet af P. Gammeltoft
Der ser ud til at være registreret skattelister i perioden 1030 - 33. Men jeg ville nu kontakte dem under alle omstændigheder. De kan have mere, som ikke er i basen: http://search.arkibas.dk/?freetext=skattelister&year_from=Fra&year_to=Til

Varde lokalhistoriske Arkiv kan kontaktes her::

Adresse: Rådhuset, Torvet 7, 6800 Varde
Telefon nummer: (0045) 75 22 37 74
Åbningstid: Mandag, tirsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
E-post: Til Varde Lokalhistoriske Arkiv : mailto:knud.vla@live.dk
Hjemmesideadresse: www.varde.lokalarkiver.dk
Arkivets leder er Knud Andreasen
Hvis du sender e-post, så husk at oplyse om så meget som muligt.

Her er det jo vigtigt hvilken periode, du skal bruge oplysningerne fra

09-03-2013

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive