• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Psykisk syges kriminalitet i Europa

Spørgsmål

Jeg er i gang med at skrive en opgave i jura ved Aarhus universitet.
Hovedoverskriften er psykisk syge og kriminalitet. Jeg skriver bl.a om udviklingen i psykisk syges kriminalitet i Danmark og deres tilbagevenden til systemet. hvor skal der sættes ind for at stoppe den kriminelle løbebane osv.
Er det muligt at finde oplysninger som disse vedrørende andre lande i Europa? hvis ja, hvor skal jeg lede?
Er dette ikke muligt, kan i måske hjælpe mig med at finde oplysninger om en anden gruppe af kriminelle, som man kunne sammenligne med?

Svar

Europa:
Et godt sted at starte kan være denne bog, som gennemgår udviklingen i alle de "gamle" EU-lande
BOG
Placement and Treatment of Mentally Disordered Offenders : Legislation and Practice in the European Union
Hans Joachim Salize, Harald Dressing (eds.)
2005. 368 s.
Forlag: Pabst Science Publishers
Sprog: Engelsk
Emne: Europa ; Kriminalitet ; Psykisk syge
Bogudgave af rapport med samme titel
ISBN: 3-89967-256-9

Desuden kan der suppleres med en søgning i en tidsskriftsbase som PsycInfo (eller en tilsvarende - adgang via f.eks. Statsbiblioteket) på emnet.
Et søgeeksempel kunne være:
TX "Mental Disorders" and (TX "Violent Crime" OR TX "Criminal Behavior" OR TX "Criminal Conviction")

Som "kuriosum" et par titler om udviklingen i Sverige:

BOG
Criminality and violence among the mentally disordered : the Stockholm project metropolitan
Sheilagh Hodgins, Carl-Gunnar Janson
2002. xi, 228 s., illustreret
Forlag: Cambridge University Press
Sprog: Engelsk
Serie: Cambridge studies in criminology
Emne: Mentally ill offenders. Sweden. Stockholm Region
Violent crimes. Sweden. Stockholm Region. Psychological aspects
ISBN: 0521580730

The Population Impact of Severe Mental Illness on Violent Crime. Fazel, Seena; Grann, Martin; American Journal of Psychiatry, Vol 163(8), Aug 2006. pp. 1397-1403. [Journal Article]

Danske forhold:
1)
Rapport om udviklingen i Danmark:
"Psykisk sygdom og kriminalitet",
http://www.im.dk/publikationer/psykisk_syge_krim/html/hele.pdf

BOG
Kramp, Peter
Kriminalitet begået af psykisk syge 1977-1999 : udvikling, antal og årsager
2003. s. 2553-2556
Emne: Psykiske lidelser ; Kriminalstatistik ; Kriminalitet ; Danmark ; psykiske syge
Trykt i: Ugeskrift for Læger 165/25, 16. juni 2003

TIDSSKRIFTARTIKEL (+NETDOKUMENT)
Kriminalitet begået af psykisk syge 1977-1999 : udvikling, antal og årsager
Klaus Larsen
I: Ugeskrift for læger. - Årg. 165, nr. 25 (2003). - S. 2553-2556 : ill.
Emne: kriminalitet ; psykisk syge ; psykiatriske patienter ; retspsykiatriske patienter ; psykiatri ; behandling ; 1980-1989 ; 1990-1999
Med engelsk resume
Med litteraturhenvisninger

TIDSSKRIFTARTIKEL
Tredobling af de psykisk syges kriminalitet?
Lene Ravn
I: Kriminalistisk årbog. - 1996. - S. 25, 174-186
Emne: kriminelle ; psykisk syge ; retspsykiatriske patienter ; kriminalpsykiatri ; retspsykiatri ; kriminalitet ; statistik
Det forhåndenværende statistiske materiale gennemgås og det konkluderes, at tallene ikke støtter påstanden om en tredobling af kriminaliteten i denne persongruppe. - Eng. res
Med litteraturhenvisninger

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive