Tidligere svar

Min sjæl hvad vil du mer

Spørgsmål

En dag brugte jeg i en mail til mit barnebarn sætningen: "Min sjæl hvad vil du mer?" Jeg forstår godt, han ikke kendte udtrykket - han er tolv år. Men da han en dag bragte det på bane, hvor vi var flere voksne sammen, opdagede jeg, at heller ingen af de voksne kendte udtrykket. Er det en meget gammeldags udtryksmåde? Hvor stammer det fra? Hvor ofte bruges det i dag?

Svar

Der er tale om et citat fra 7. vers i salmen "Nu rinder solen op af østerlide". Salmen er skrevet af Thomas Kingo i 1674.

Citatet er ikke medtaget i de bøger med talemåder og udtryk, som findes på biblioteket, og forklares heller ikke i hverken "Ordbog over det danske sprog" eller dette værks supplement "Den danske ordbog". Det citeres flittigt på internettet i f.eks. prædikener, boganmeldelser osv., så "udtrykket " virker altså stadig både kendt og anvendt.

Når man læser citatet i dets sammenhæng:

"Du bedst min tarv og trang, o Herre, kender,
tilmed er lykkens gang i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i hver en måde,
du det tilforn jo ser.
Min sjæl, hvad vil du mer?
lad Gud kun råde! "

så er betydningen klar og kan oversættes således: "kan man ønske sig mere?".
Det er også i den betydning, jeg selv anvender udtrykket, og således ses udtrykket også anvendt på nettet.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive