Tidligere svar

Udtagelse af nævninge og lægdommere

Spørgsmål

Hej

Jeg skal i forbindelse med en opgave på juridisk falkutet ved KU, bruge noget information om udtagelse af nævninge og lægdommere i strafferetsplejen i danmark.
Der må gerne være tale om faglitterært teori eller betænkninger fra folketinget.

Svar

Gå til bibliotek.dk http://bibliotek.dk/ava.php
og skriv nævninge i det ene felt og domsmænd
i det andet og vælg dansk som sprog og typen faglitteratur.

Så skulle du gerne få 6 resultater, der handler om domsmænd og nævninge.

Hvis du undlader at bruge typen faglitteratur, får du en del flere poster, der henviser til større avisartikler etc. som også kan være relevante for dig.

Se også:
http://www.ft.dk/samling/20051/Lovforslag/L168/Bilag/49/283410.PDF

Jeg har desuden fundet et svar på et spørgsmål fra Folketingets Restsudvalg i samlingen 1998-99 om hvordan reglerne er for udnævnelse af nævninge og domsmænd i de nordiske lande, øvrige EU-lande og USA:
http://www.ft.dk/Samling/20001/udvbilag/REU/Almdel_bilag38.htm
Det giver en slags overblik over andre metoder til at udtage nævninge og domsmænd, selvom svaret først er fremkommet to år senere.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy