Tidligere svar

Musikteori

Spørgsmål

Hvorfor hedder en tone H i en musikskala i Skandinavien og tysktalende lande - men B i resten af verden? (og i øvrigt hhv. B og Bb)?
Altså CDEFGAHC hhv. CDEFGABC.
Jeg ved forskellen er opstået i middelalderen, så skulle det pludselig være H osv. Men hvad er den egentlig årsag?

Svar

Der findes forskellige forklaringer, som alle peger i samme retning:

I middelalderens tonesystem opererede man med grupper af seks toner (hexachorder). Tonerne kaldte man a-b-c-d-e-f-g, og de indgik på forskellig måde i kirketonearterne.

På et tidspunkt fik man behov for at splitte tonen b op i en højere og lavere udgave, afhængigt af den melodi der skulle synges og senere den samklang den skulle indgå i.

Behovet opstod, fordi man ville undgå intervallet ”tritonus”, som man regnede for ”djævelen i musik”. Tritonus var toneafstanden mellem tonen f og den tone vi i dag herhjemme kalder h, og den var (er!) ubehagelig at høre på (dissonans). Tritonus kunne man undgå ved efter behov at sænke det oprindelige b med ½ tone.

Det forsænkede b kaldte man b molle (mollis=blød), og man noterede det i håndskrifterne som et ”rundt” b. Det oprindelige høje b kaldte man for b durum (durum=hård), og for at skelne, noterede man det som et mere kantet, "kvadratisk" b. Durum og mollis blev senere til Dur og mol.

Det er dette ”kantede” b, der blev til h, måske på grund af problemer med at skrive eller tyde bogstavet. I bogen ”Musikken i middelalder og renæssance” af Bent Olsen (Systime, 1996) beskrives det således: ”Efterhånden faldt bunden ud af det kantede b på grund af sjusk i håndskrifterne, og så var vejen åben for at fortolke det som et h”.

Det runde b blev siden symbol for alle toner der skal sænkes, mens det kantede b udviklede sig til vores dages kryds-fortegn og opløsningstegn.

De engelsktalende lande har helt fra middelalderen kun opereret med betegnelsen b for ”vores h” - og med Bb som den forsænkede tone, vi herhjemme kalder b ("b for h").

Jeg håber det giver mening, ellers er du velkommen til at vende tilbage. Der er også masser af litteratur om emnet, bl.a. ovennævnte bog og forskellige musikleksika.

Se også http://www.cyrk.dk/musik/b/

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy